SmallCrimeNow

43 teksty – auto­rem jest Smal­lCri­meNow.

Chodź. Pot­rzeb­ne mi są two­je usta... 

myśl • 18 grudnia 2011, 21:53

Niedosyt

I było tak miło i pieszczotliwie.
Za­pach two­jego ciała-
tonęłam w ka­ruze­li zmysłowej wirtuozerii...
Po­całun­kiem twoich pun­ktual­nych ust
roz­grzałeś mo­je zas­tygłe nieg­dyś serce.
Pod do­tykiem twoich sub­telnych dłoni
ot­worzyłeś Bramę do Nieba...
A Niebem były myśli wypełnione
pożąda­nym spotkaniem...
I wtu­lenie w siebie sta­jemy się chwilą
prze­pełnioną słod­kim ak­sa­mit­nym dreszczem.
Wtem do­biega­my ku końco­wi Złotej Alei
I ogar­nia nas na no­wo niedosyt.
Pełen spoj­rzeń naszych ciał i umysłów.
A my wy­pełnienie w nim,
pochłaniamy każdą kro­pelkę naszych westchnień... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 maja 2011, 17:53

...pi­jana. upi­ta łza­mi, prze­daw­ko­wałam ból w to­warzys­twie samotności... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 maja 2011, 02:09

wy się nie ubiera­cie al­terna­tyw­nie. wy się przebieracie. 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 22 kwietnia 2011, 11:50

chciałabym um­rzeć na je­den dzień, aby do­wie­dzieć się, jak­by za­reago­wali na to inni... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 kwietnia 2011, 23:05

jes­teśmy jak w spi­rali życia i śmier­ci. nie masz pojęcia gdzie pos­ta­wić stopę bo nie wiesz, czy kiedy ją uniesiesz to obudzisz se­kun­dy życia czy zaczniesz żyć śmiercią... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2011, 16:38

na ze­garze 23:59. obiecuję, że myślę o to­bie już os­tatni raz ...

... dzisiaj. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 kwietnia 2011, 18:22

w każdej łzie czuję smak twoich pocałunków... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 kwietnia 2011, 21:58

i py­tam się w myślach głośno łkając, bo w głuchym świet­le nie pot­ra­fię spoj­rzeć w słowa, czy dasz mi za­pom­nieć pamiętając...? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 kwietnia 2011, 23:41

myślisz, że jak wsu­niesz na no­gi mo­je bu­ty to poczu­jesz i zo­baczysz ile w nich przeszłam? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:36

SmallCrimeNow

chcę patrzeć jak kwitniesz pod mym dotykiem... ------------------------------------------------------------------------- oceniających negatywnie moje myśli proszę o pozostawienie komentarza!!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SmallCrimeNow

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność